Ahmet Merdivenci

Hekim, şair ve yazar. 2 Aralık 1924, Söğündal’da (Suhindol) doğdu. Bulgaristan’da lakabı Merdivenoğlu’ydu.
İlkokul ile ortaokul öğrenimini Söğündal Özel Türk Okulu’nda ve Söğündal Türk Rüştiye­si’nde Türkçe olarak yaptı. Ortaokulun ikinci sınıfında iken Türk okulunun tümünün Bulgar yönetimince kapatılması üzerine sınavla Bulgar Devlet Okulu’na girdi.

Üniversite öğrenimini Sofya Üniversitesi’nde 1951 yılında

tamamladı.

Merdivenci, 6 Haziran 1951 tarihinde zorunlu göç nedeniyle Türkiye’ye geldi.

16 Mayıs 1955 ta­rihinde Parazitoloji ve Parazitli Hastalıklar dalında 1. sınıf uzmanlık diploması al­dı.

26 Haziran 1958 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne uzman asistan ol­arak girdi.

Aynı fakültede 1962 yılında doçent oldu ve üç yıl sonra özel bilim doktorası sınavından diploma aldı.

1967 yılında Türkiye Tıp Akademisi’ne asil üye seçildi. Böylece bilim dalında yükselerek 1967 yılında profesör oldu.

Prof. Dr. Ahmet Merdivenci, çalıştığı bilim dalında 32 yılda 25 adet bilimsel ve tıbbi ders kitabı yazdı ve yayımladı. Bilim dergilerinde 300’ü aşkın araştırma yazısı yayımladı… 1984 yılında emekliye ayrıldı.

Emekli olduktan sonra Bulgaris­tan Türklerinin yaşamını konu edinen (manzume biçiminde) kitaplar yazdı. İstanbul’un Bakırköy semtinde oturuyordu.

2005 yılında vefat etti.

Birçok eğitim kurumuna bağışlarıyla destek vermiş olup, adı da bazı okullara verilmiştir.

ESERLERİ:

ŞİİRLERİ:

  • Unutulmayacakların Destanı (1986), Unutulmayacakları Destanı 2/
  • Bulgaristan Türklerin Öğretim ve Eğitim Savaşı (1987),
  • Unutulmayacakların Destanı (1877-78 Türk Rus Savaşı’nda Plevne’de Vatan Savunması Destanı) (1992)
  • Balkanlardan Acı Damlalar (1992)
  • İçimden Geldiğince (1992).

İNCELEME-ARAŞTIRMA:

  • Plevne İli Söğündal Köyü Türkleri (1997).