Ahmet Emin Atasoy

Eğitimci, şair, yazar, çevirmen. 16 Mayıs 1944, Tırgovişte’nin (Eski Cuma) Krepça köyünde doğdu. Lise öğrenimini Popovo’da (Popköy) tamamladıktan sonra (1962), Şumen (Şumnu) Yüksek Eğitim Enstitüsünde başladığı yükseköğrenimini Sofya Üniversitesinin Türkoloji Bölümünde tamamladı. Uzun yıllar köyünde öğretmenlik yaptı. Kısa bir süre Sofya Radyosunun Türkçe Bölümünde çalıştı. Türkçe öğretimin yasaklanması nedeniyle (1972) uzun yıllar Bulgarca öğretmenliği görevinde bulundu.
Birkaç yıl Yeni Hayat-Nov Jivot dergisinin Tırgoviştr il muhabirliğini yürüttü. Ülkede Türk aydınlara uygulanan baskının (özellikle 1985-86 döneminde) o da uzağında kalamadı. Tutuklamalar, sorgu / soruşturmalardan geçti. 1989’un büyük göç kafilesine katılarak Türkiye’ye gitti. Bursa’da yerleşerek öğretmenliğini sürdürdü. Bulgarca ve Rusça biliyor.

Edebiyat dünyasında adını 1960’ta Yeni Işık gazetesinde yayımlanan şiirleriyle duyurdu. Yazdıkları daha sonra Halk Gençliği ve Puls (Nabız) gazeteleri ile Türkçe ve Bulgarca olarak çıkan aylık kültür ve sanat dergisi Yeni Hayat / Nov Jivot’un Tırgovişte il muhabirliğini yürüttü. İstanbul’da çıkan aylık edebiyat sanat kültür ve eğitim dergisi Tuna’nın edebiyat ve sanat sorumluluğunu yürüttü. Bulgar ve Rus şiirinden birçok çeviri yaptı. Uzun yıllar hece ölçüsüyle yazdığını şiirlerinde daha sonra serbest ölçüyü benimsedi.
Şiirleri, yazıları ve çevirileri Cumhuriyet Kitap, Çağdaş Türk Dili Bahçe, Bursa’da Yaşam, Düşlem, Kavram-Karmaşa, Lül, Öner Sanat, Tömer, Türk Dili, Yaba Edebiyat gibi dergilerde olduğu gibi ülke dışında çıkan birçok gazete ve dergide de yayımlandı.

“Genel olarak ele alındığında Ahmet Emin Atasoy’un şiirini üç boyutta nitelemek olasıdır; sevgi, dürüstlük kavgası ve nostalji. (…) Bunca acı olayları, derinden yaralanışını, iç dünyasındaki çoğu korkunç birikimi, ticari meta haline getiriyor görünümü vermeden, durulmasını bekleyerek şiirleştirmeye kalkışması, Ahmet Emin Atasoy’un şiir dünyasının ayrı bir özelliğidir. Kavgacı bir şiire geçmeden, insani ve uygarca bir tutumla yaklaşıyor konulara.” (Sabahattin Bayramöz)

Ahmet Emin Atasoy, Bulgar ve Rus şairlerinin şiirlerini Türkçeye çeviren önde gelen şairlerimizden biri kabul edilerek, şiirleri Bulgar, İngiliz, Romen, Makedon dillerine çevrildi. Balkan ülkelerinin şiirine katkılarından dolayı Ahmet Emin Atasoy’a “Balkanlar Büyük Şiir Ödülü” (2008, Romanya)  ve “Orpheus Liri” (Bulgaristan) Avrupa Kültür Akademisi ödülüne layık görüldü. Şiirlerini klasik vezinle yazdı, hece veznini en iyi kullanan şairlerimizdendir. Yalnızlığı, hüznü, aşkı ve göçün acılarını terennüm etti.


ESERLERİ:

ŞİİR: 

 • Sensizliğinle Beraber (Şiirler, Sofya 1967), 
 • Yüreğimde Şirin Tuna Aktıkça (İstanbul,  1994), 
 • Duygu Burgacı (Bursa, 1996), 
 • Rüzgârların Küstürdüğü Yapraklar (Bursa, 1998), 
 • Perdeledim Penceremi Geceye (Bursa, 1998), 
 • Aşkın Yaşı Yok (Bursa, 1999), 
 • Damla Damla (Bursa, 1999), 
 • Sevgi Denizi (Çocuk şiirleri, İstanbul, 2001), 
 • Küllerde Kor Ararken (2004), 
 • Moleben za dıjd (Yağmur Duası, Bulgarca, 2004), 
 • Dünya Vurdu Başıma (2004), 
 • Gurbet Akşamları (Bursa 2010).

YILLIK ve ANTOLOJİ: 

 • 1967’nin Bıraktığı Şiirler (Bulgaristan’da Naci Ferhadov’la birlikte, 1968), 
 • XV. Yüzyıldan Bugüne Rumeli Motifli Türk Şiiri Antolojisi (2001).

DENEME / İNCELEME: 

 • Birikmiş Yansımalar Vitrini (2004).

KAYNAKÇA:
– İbrahim Tatarlıev / Antoloji (Narodna Prosveta /Ulusal Eğitim, 1964),
B. Petrov / Kökler ve Kanatlar (Bulgarca, Yeni Işık / Nova Svetlina gazetesi, 1972),
Blagoy Dimitrov / Daha İyisi Can Sağlığı (Bulgarca, Yeni Hayat-Nov Jivot dergisi, sayı: 9, 1975),
– Mehmet Çavuş / 20. Yüzyıl Bulgaristan Türklerinin Şiiri (1988),
– Muharrem Tahsin / En Önde Yürüdüler (Filiz gazetesi, Sofya, 02.04.1993),
– Sabahattin Bayramoz / Çok Sorunlu Bir Yaş Günü Kokteyli (Balkanlarda Türk Kültürü, sayı: 11, 1994),
– Fulya Bayraktar / Göçmen Acıların Şairi (Bursa Olay, 28.12.1996),
– Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy / Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (c. 8 / Bulgaristan Türkleri Edebiyatı, 1997),
– Mehmet Çavuş / Bursalı Kalemdaşlarımız Edebiyat ve Sanat Peşinde (Tuna dDergisi, sayı: 25, 1998), Kemal Selçuk / Aşkın Yaşı Yok (Bursa Olay, 26.10.1999),
– Ahmet Emin Atasoy / XV. Yüzyıldan Bugüne Rumeli Motifli Türk Şiiri Antolojisi (2001),
– Mehmet Çavuş, Kitaplaşan Rumeli Motifli Şiirler (Tuna dergisi, sayı: 55-56-57, 2001),
– Kemal Selçuk / Dizelerdeki Rumeli (Bursa Olay, 16.8.2001),
– Cumhuriyet Kitap (27.12.2001),
– Virgül (sayı: 44, Ekim 2001),
– Bursa Ansiklopedisi (c. 1, 2002),
– Sabahattin Bayramöz / Türkçenin Sarmaşıkları (2002),
– Kemal Selçuk / Atasoy’un Sevgi Denizi (Bursa Olay, 18.1.2002),
– Galip Sertel / Küllerde Kor Ararken Kitabı Üstüne (Tuna dergisi, sayı: 89-90, 2004),
– Güngör Gençay / Küllerde Kor Ararken (Yaba Edebiyat, sayı: 28, 2004),
– Halit Aliosman Dağlı / Ardinolular Arasına Hoş Geldin (Ardinski Glas / Ardino’nun Sesi, Mayıs 2004),
– Nehir Polat / Dünyaya Âşık Şair (Bursa Olay, 29.12.2004),
– Ahmet Şerif Şerefli / Giderayak (2005), Hasan Akarsu / Küllerde Kor Ararken (Yaba Edebiyat, sayı: 32, 2005),
– Hüseyin Rasim Güler / Dünya Vurdu Başıma (Tuna, sayı: 95-96, 2005),
– Mehmet Çavuş Birikmiş Yansımalar Vitrini Üstüne (Tuna, sayı: 89-90, 2005), 

Şaban M. Kalkan Arşivi (2014).