8. Dil, Kültür, Din ve Sanat Çalıştayı Düzenlendi

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük’ün himayesinde, “8. Dil, Kültür, Din ve Sanat Çalıştayı” 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde Plovdiv’de (Filibe) düzenlendi.

Çalıştay’a katılan misafirler arasında T.C. Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Selim Varınca, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasanov, HÖH Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, HÖH Filibe Milletvekili Taner Ali, HÖH Smolyan Milletvekili Hayri Sadıkov ve HÖH Haskovo Milletvekili Sezgin Mehmed yer aldı.

Program, açılış konuşmaları ve T.C. Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ün video mesajının gösterimiyle başladı.

Filibe Milletvekili Taner Ali yapmış olduğu konuşmasında anadilinin önemine dikkat çekti. HÖH Milletvekilleri olarak anadili eğitimini çok kez parlamento gündemine getirdiklerini belirten Ali ancak diğer partiler tarafından reddedildiğini belirtti. Taner Ali “Tez ve geç Anadili eğitimi Bulgaristan’da resmi olarak okullarda okutulacaktır” dedi.

Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü selamlama konuşmasında Çalıştay’ın ikinci kez Filibe’de yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkonsolos din, dil, kültür ve sanatın bir birini tamamlayan unsurlar olduğunu belirtti. Anadili Türkçe’nin önemine değindi.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük yaptığı konuşmasında bu Çalıştay’a Filibe’de ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Küçük konuşmasında, “Tarihimiz, geleneklerimiz ve kültürümüz bizim zenginliğimizdir, bu nedenle geleneklerin nesiller arasında aktarılmasını teşvik ederek zaman içinde korunmalarını sağlarız. Çalıştayın amacı, sivil toplum sektörü temsilcilerini, folklor oluşumlarının liderlerini, şairleri, yazarları ve Türk kimliğinin unsurlarını korumak için çaba sarf eden Türk kültürünün aktörlerini bir araya getirmekti. Bu forumda her yıl katılımcılarla dil, kültür, din ve sanat alanındaki gelişmeleri, kültürel kimliği ve kültürlerarası değişim ve işbirliği için gelecek perspektiflerini tartışıyoruz. Dilimiz ve kültürümüz dünyaya bir köprü olmalı, bölünme ve karşıtlık nedeni değil.” dedi.

Toplam üç panelden oluşan çalıştay’da, Bulgaristan Türklerinin anadili, kültür-sanat faaliyetler, din ve kimlik konuları ele alındı.

Doç. Dr. Harun Bekir’in moderatörlüğünde “Dil, Mevzuat ve Tarih” konulu panelde, Edirne Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıdırım “Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti – Bulgaristan İlişkileri” konulu; Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Korkmaz “Avrupa Entegrasyonu Sürecinde İmzalanmış Uluslararası Anlaşmalar. Bulgaristan’ın Azınlık Dili Eğitimi” konulu, Filibe “Payisiy Hilendarski” Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Bekir “Bulgaristan’da Demokrasiye Geçiş Döneminde Türkçe Öğretimi” konulu ve Şumnu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meryem Salim “Osmanlı Yazılı Kaynaklarında Geçen Bulgarca Sözcüklere Dair” konulu sunumlarda bulundular.

Moderatörlüğünü, Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Emine Halil’in yapatığı “Kültür ve Din” panelinde; Kırcaali “Kadriye Latifova“ Müzik Tiyatrosu Yöneticisi Nihal İbram “Kırcaali “Kadriye Latifova“ Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosu’nun 20. Yılı“; Şumnu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Menent Şukrieva “Bulgaristan Türklerinin Önemli Kültür Müesseselerinden Şumnu Devlet Türk Estrat Tiyatrosu”; Kırcaali Ömer Lütfi Halk Kültürevi Sekreteri Müzekki Ahmed “Kircaali Ömer Lütfi Kültür Dernegi’nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü” ve Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’nin “Rahmet Mevsimi Üç Aylar” konulularını katılımcılara sundular.

Prof. Dr. Meryem Salim’in moderatörlüğünde “Bulgaristan’da Türklerin Etnik ve Kültürel Kimliğinin Korunması ve Geliştirmesinde Sivil Toplum Kuruluşların ve Belediye Çocuk Merkezlerinin – (ODK) Rolü” başlıklı üçüncü panelde ise, Recep Küpçü Türk Kültür Derneği Başkanı Mücellâ Bilâl’in “Burgaz Recep Küpçü Türk Kültür Merkezi’nin Geleneksel Anma Programları ve Türk Kültür Geceleri” sunumu yanı sıra, Kırcaali BUKET Derneği Başkanı Leylâ Arif’in “Kırcaali BUKET Derneğinin Türküleri”; Ardino Belediyesi Çocuk Merkezi Müdürü Müzeyyen Yusufova’nın “Ardino ve Krumuvgrad Belediyelerinin Çocuk Merkezlerinde Çocuk Gelişimi Çalışmaları”nı sundular.

Çalıştay, şiir şöleni ile son buldu.

8. Dil, Kültür, Din ve Sanat Çalıştayı’na ülkenin her yerinden kültür-sanat çalışanları, dernek temsilcileri, gazeteciler, yazar, şair ve aydın kişiler katılım sağladı.